De manier om overgewicht te lijf te gaan

Deze training is bedoeld voor alle leeftijden. Voorafgaand aan de trainingen word je gewogen en wordt er een realistisch doel opgesteld. Wanneer het om kinderen gaat, wordt er samengewerkt met de ouders.

Zo nodig worden er eetschema’s opgesteld. Bij jonge kinderen wordt er spelenderwijs gewerkt. Ze hebben het leuk en vinden het gezellig. Het doel is dat het sporten niet als een verplichting voelt.